Ekonomi

Milli gelire en büyük katkı İstanbul’dan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre cari fiyatlarla il bazında GSYİH hesaplamalarına göre; İstanbul, 2021 yılında 2 trilyon 202 milyar 156 milyon TL ile en yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) ulaşarak toplam GSYİH’nın yüzde 30,4’ünü aldı.

Ankara’yı 667 milyar 142 milyon TL ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 462 milyar 152 milyon TL ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi.

Tunceli, Ardahan ve Bayburt son sırada

İl düzeyinde GSYİH hesaplamasında 6 milyar 99 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 968 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 861 milyon TL ile Bayburt son üç sırada yer aldı.

GSYH’de en yüksek paya sahip ilk beş il, 2021’de toplam GSYİH’nın yüzde 54,4’ünü oluşturdu.

Kocaeli kişi başına GSYİH’de birinci sırada

2021 yılında kişi başına düşen GSYİH’de 153.479 TL ile Kocaeli ilk sırada yer aldı. Kocaeli’yi 140 bin 698 TL ile İstanbul ve 132 bin 803 TL ile Tekirdağ izledi. İl bazında kişi başına düşen GSYİH hesaplamalarında ise 27 bin 790 TL ile Van, 27 bin 48 TL ile Şanlıurfa ve 26 bin 837 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

2021 yılında kişi başına düşen GSYİH 13 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

“Tarım, ormancılık, balıkçılık” ve “diğer hizmet faaliyetleri” dışındaki tüm faaliyetlerde İstanbul en yüksek paya sahiptir.

GSYİH’yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılında cari fiyatlarla GSYİH içinde en yüksek payı alan İstanbul, tarım ve diğer hizmet faaliyetleri hariç tüm faaliyetlerde birinci sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul ilinin payı yüzde 65,6, finans ve sigortacılık faaliyetlerinin toplamından aldığı pay yüzde 60,6, mesleki, idari ve temel hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay ise yüzde 45,7’dir. yüzde, toplam hizmetler sektöründen aldığı pay ise yüzde 41’dir. .9, inşaat bölümü toplamından aldığı pay ise yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. 81 ülke arasında tarım, ormancılık ve balıkçılıkta Konya yüzde 6’lık payla birinci sırada yer alırken, diğer hizmet faaliyetlerinde Ankara yüzde 42,3’lük payla ilk sırada yer alıyor.

İstanbul’un toplam GSYH’sinden en yüksek payı yüzde 33,7 ile hizmetler sektörü aldı.

İstanbul, 2021 yılında toplam hizmetler branşından yüzde 41,9 pay alırken, hizmetler şubesinin ilin toplam GSYİH içindeki payı yüzde 33,7 oldu. İstanbul’un toplam GSYH’si içinde sanayi yüzde 18,8’lik payla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yüzde 7,2’lik payla mesleki, idari ve destek hizmetler faaliyetleri yer aldı.

Zincirlenmiş hacim endeksi ile GSYİH 17 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü

Yıllık GSYİH 2021 yılında zincirlenmiş hacim endeksi ile bir önceki yıla göre %11,4 artarken, artış 17 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 2021 yılında bir önceki yıla göre değişim oranı en yüksek ilk üç il sırasıyla yüzde 26,5 ile Antalya, yüzde 20 ile Tekirdağ ve yüzde 19,6 ile Yalova oldu. Bir önceki yıla göre düşüşün en fazla olduğu 3 il sırasıyla yüzde 2,7 ile Sinop, yüzde 4,8 ile Gümüşhane ve yüzde 5,4 ile Ardahan oldu.
İstanbul, yüzde 3,96 ile 2021’de Türkiye’nin GSYİH büyümesine (yüzde 11,4) en fazla katkı sağlayan il oldu.

Yıllık GSYİH’nın bir önceki yıla göre yüzde 11,4’lük artışına zincirlenmiş hacim endeksi ile en fazla katkı sağlayan il, yüzde 3,96 ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 0,95 ile Ankara ve yüzde 0,85 ile İzmir izledi. 2021 yılında yıllık GSYİH büyümesine olumsuz katkı yapan iller arasında yüzde 0,007 ile Ordu, yüzde 0,008 ile Rize ve yüzde 0,009 ile Çanakkale ön sıralarda yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu